Orremyr borettslag
Orremyr brl
Romsås

Parkering og trafikkforhold

Hensetting av private gjenstander på P-plass som f.eks. bildekk, bilbatteri o.l. er ikke tillatt.
Det er heller ikke tillatt å reparere biler i garasjen.

Kjøring med motorkjøretøy på indre område er generelt ikke tillatt. Følgende unntak gjelder:

  1. Transport av syke/bevegelseshemmede. Utgifter til passering av bommene ved slik transport dekkes av borettslaget mot innlevering av kvitteringene fra billettautomaten.
  2. Renovasjonsbiler, brøyte- og vedlikeholdskjøretøy.
  3. Uniformerte utrykningskjøretøy.
  4. Møbeltransport, herunder kjøring av store/tunge kolli som ikke kan bæres eller trilles på varetrallene. Varetraller finnes i parkeringshuset, og de skal settes på plass etter bruk. Ved plassering av kvittering i bilens frontvindu, kan bilen parkeres i ca. 30 minutter ved av-/pålessing.

Ved eventuell innkjøring skal kjøring skje i gangfart, og en person bør gå foran kjøretøyet, slik at det ikke oppstår fare for lekende barn.

Viktig

All parkering av kjøretøy som eies eller disponeres av beboerne skal skje i parkeringshus eller utenfor borettslagets områder.

Alle leiligheter, unntatt leil. 0101 OSV 44, leil 0102 OSV 44, leil 0103 OSV 46, leil 0107 OSV 50, leil 0108 OSV 50, har parkeringsplass i felles parkeringshus. Noen få leieplasser formidles av styret.

Uteparkeringsplassene på borettslagets område er forbeholdt gjester. Det finnes noen kort-tidsplasser for beboerene ute på maks 30 minutter. Disse er kjekke å benytte til av/pålessig av varer etc.

Har du fått kontrollsanksjon ?

Har du mottatt kontrollsanksjon - avgift for å ikke ha fulgt gjeldene parkeringsbestemmelser vi har i borettslaget og mener dette er feil, har Aker-P drift en egen side hvor du kan levere din klage. Linken til denne siden er her : http://pdrift.no/info.html.

- Styret har etter mars 2017 ikke lenger myndighet til å endre eller slette disse kontrollavgiftene eller kontrollsanksjonene som det nå heter.

Kameraovervåkning av p-huset

Stacks Image 11825
Vi har videoovervåkning av p-huset. VI har 16 kameraer. Alle 4 etasjene i p-huset er video overvåket. Opptakene blir slettet automatisk etter 7 dager, men ved tyveri eller hærverk som anmeldes til politiet kan opptakene lagres over på CD eller minnepinne og oppbevares i 30 dager.

Erfaring

Så langt har vi bare hatt positive erfaringer med overvåkningsutstyret.