Orremyr borettslag
Orremyr brl
Romsås

Blokkerte nødutganger

Nødutgangen fra leiligheten er via tørkebalkongen. Tørkebalkongen må derfor ikke brukes til annet enn å tørke tøy. Det kan få alvorlige følger hvis rømningsveiene blir sperret og det skulle oppstå brann. Spesielt gjelder dette balkongene i leiligheter på høyre side i oppgangene der det er luke i gulv og tak samt en stige.

I veggen mellom tørkebalkongene er det en luke som skal kunne åpnes slik at de som bor til venstre skal kunne benytte stigene. Styret foretar gjevnlig inspeksjon av balkongene for å forsikre seg om at alle rømningsveiene er åpne. For egen sikkerhets skyld ber vi om at alle sjekker sin egen tørkebalkong. Meld også fra til styret hvis du oppdager balkonger hvor rømningsveien er sperret.

Søppel på balkongene

Hovedbalkongene skal være et sted hvor man skal kunne oppholde seg, ikke et lagringssted for søppel og skrot. Vi har fått flere meldinger fra beboere som synes at slike balkonger er skjemmende for borettslaget, noe styret er enig i. Det er ingen unnskylding for å ha slik søppel stående, det kommer ekstra søppelbil den første onsdagen i hver måned.