Orremyr borettslag
Orremyr brl
Romsås

Lufteventiler

OBOS prosjekt, ønsker at både styrer og beboere skal få et mer bevisst forhold til hvordan man skal unngå sopp- og muggskader. De forteller at det må være tre forutsetninger til stede for at det skal dannes sopp: Fukt, riktig temperatur og organisk materiale.

- Med organisk materiale mener vi alt som ikke er syntetisk laget: Trevirke, tekstiler, hud og hår, lo og skitt. Temperatur og organisk materiale vil alltid være til stede, det er først og fremst fukten man kan gjøre noe med, forklarer Obos prosjekt i siste utgave av OBOS-magasinet Bolig og Miljø.

Kondens
Fukt oppstår på to måter i bygninger: Enten gjennom lekkasje eller ved kondens.
- Og kondensproblematikken er forårsaket av flere forhold, sier Obos prosjekt og peker spesielt på at folk tetter igjen boligene sine, uten å tenke på ventilering.

- Forandringer i utemiljøet gjør at folk tetter igjen boligene sine mer og mer, noe som i seg selv er forståelig. For å holde ute støy, svevestøv og dårlig luft, setter man inn støyisolert glass, skifter dører, fasadeisolerer og benytter seg av ENØK-tiltak. Alt dette gjør at bygningskroppen blir tettere enn den var før. Dermed forringes ventilasjonen.

Innendørs
Det er viktig å merke seg at kondens bare oppstår på bygningsflater innendørs i den kalde årstiden.

- Det er derfor spesielt viktig å ha god ventilasjon vinterstid. Det som skjer når det blir kaldt ute, er at ventilasjonsluker stenges pga. kald trekk og for å spare energi. Resultatet ser vi gjerne ved at det som spares i energi, fås igjen som dårlig inneklima og skade på bygningsmaterialer og -konstruksjoner.

Lufteventil på kjøkken og bad MÅ stå åpne og likedan må ventilene over vinduene også være åpne.
Hvis du ønsker nye ventiler til kjøkken eller baderom, kan de kjøpes i styrerommets åpningstid.
Stacks Image 18846
Stacks Image 13414
Ansvar
De minner om at styrene har et ansvar for å vedlikeholde ventilasjonsanlegget og holde det operativt.

  • Styret må sjekke at viftene ikke er gjengrodd og at luftekanaler og ventiler har tilfredsstillende renhet. Samtidig har beboerne et ansvar for rett bruk av sin egen leilighet, det vil si å holde luker åpne og sørge for riktig ventilering. Dersom det for eksempel går lang tid før duggen forsvinner fra speilet på badet etter en dusj, kan det være tegn på at ventilasjonen ikke fungerer som den skal.
  • Generelt bør styret sørge for kontroll av funksjon og renhet i anlegget hvert tiende år. Har man et viftedrevent anlegg, bør man ha service minst en gang i året. Det holder ikke at vaktmesteren skifter viftereima fra tid til annen. Her må proffe aktører hentes inn, understreker de.

Informasjon
Bor du i en eldre leilighet uten mekanisk ventilasjon begrenser dette bruken av boligen. Med mekanisk ventilasjon har du litt mer armslag. Ventilasjon er rett og slett utskifting av luft. Bruker man mekanisk ventilasjon får man et stabilt og trygt luftskifte.

Helseproblem
Obos prosjekt har arbeidet med inneklima i mange år. Noen ganger har han kommet inn i leiligheter hvor luften har vært så dårlig på grunn av sopp og mugg, at han bare ville snu i døra.

  • Det er utrolig hva folk kan venne seg til å bo i, sier de. Obos prosjekt forklarer at soppsporer finnes overalt.
  • Men det er først når vi får en opphopning av enkelte soppkulturer, og det dermed skapes en ubalanse, at kroppen reagerer og man for eksempel kan få en allergisk reaksjon, sier de.

Fukt i bygninger er et helseproblem. Det er imidlertid ikke forsket nok på området, så Folkehelseinstituttet har kun gitt et generelt råd om at synlig fukt og fuktskader, mugg og mugglukt ikke skal forekomme inne.

Soverommet
Vanligvis er det kjøkken og bad som er mest utsatt, men soverommet seiler opp som en ny versting:

- Der ligger vi hele natten og puster. Blir det ikke ventilert, får vi en opphopning av fukt som kondenserer mot kalde yttervegger. Noen gjør forholdene for soppen enda bedre ved å plassere en kommode eller et skap mot ytterveggen. Om man i tillegg ventilerer feil, for eksempel ikke har på varme fordi man vil sove kaldt, eller om man har på varme og setter opp vinduet, noe som gjør at veggen kjøles ned, da kan muggsoppen komme veldig raskt, advarer Obos prosjekt.
Stacks Image 13434