Orremyr borettslag
Orremyr brl
Romsås
Navigering

Utskifting av brannslukningsapparater og røykvarslere

I uke 3 og 4 skal Orremyr borettslag skifte ut alle brannslukningsapparater og røykvarslere beboerne har. Her må en fra hver leilighet stikke en tur innom grendehuset vårt i osv 2 for å få utlevert nytt brannslukningsapparat og ny røykvarsler. Beboere som bor i 5-roms leilighetene, vil få utlevert 2 stk. røykvarslere (én til hver etg.).

 

Utdeling skjer på grendehuset i osv 2:

For beboere på tun 1 og tun 2 : 17 og 19 januar klokken 18.00 – 20.00

For beboere på tun 3 og tun 4 : 24 og 26 januar klokken 18.00 – 20.00

Husk ta med gammelt brannslukningsapparat.
Det vil følge med festeanordning til nye røykvarslere og alle nye brannslukningsapparater blir merket. Samtlige røykvarslere blir sjekket fra vår leverandør før utlevering og nytt batteri leveres med i de nye røykvarslerne.

 

Husk ta med utfylt slipp som er sendt ut i rundskriv i uke 2.

 

Her følger komplett dukumentasjon på slukker, røykvarsler og tape til å feste ny røykvarsler:

Deltronic selvklebende takbrakett - bruksanvisning
Deltronic selvklebende takbrakett - produktblad

Optisk røykvarsler - bruksanvisning
Optisk røykvarsler - produktblad
Optisk røykvarsler - FDV dokumentasjon

Skumslukker - bruksanvisning
Skumslukker - produktblad
Skumslukker - FDV dokumentasjon

 

Styret

Bytting av tak-vifter i 40-42-44

Denne våren kommer tak-viftene tilhørende osv 40, 42 og 44 til å bli skiftet. Disse viftene er svært gamle og skal skiftes ut med helt nye.

 

Vi får også håpe beboere som er plaget av dårlig avtrekk i disse oppgangene vil merke bedring.

 

Styret

 

Trygghet for beboere i Orremyr borettslag

Styret har i 2016 vært opptatt av å skape trygghet for beboerne.  I januar 2017 får alle beboere nye brannslukningsapprater og en røykvarsler. Ytterligere informarsjon/rundskriv kommer om dette!

  • Styret ønsket også å få til en avtale for akutt hjelp til beboere, utenom ordinær arbeidstid og Romsås Vaktmestersentral ble forespurt.  Dessverre ønsket ikke Romsås Vaktmestersentral å bidra med en slik avtale.
  • Styret har derfor vært i kontakt med Grorud Håndtverk-Service A/S som Romsås Vaktmestersentral også bruker ved utbedring av ulike skader i borettslaget.
  • Det er en glede å kunne melde at vi har inngått en rammeavtale med Grorud Håndtverk-Service A/S (GHS) med virkning fra 01.01.2017.  Avtalen gjelder for hele 2017 og vil bli evaluert og eventuelt reforhandlet høsten 2017.
  • Med dette har beboere et telefonnummer de kan ringe ved kriser som akutte vannlekkasjer  utenom vanlig arbeidstid.

 

For akutt vannlekkasje utenom vanlig arbeidstid, ring rørlegger, vakttelefon hos GHS på 96 91 28 56. 

 

Ovennevnte gjelder altså kun i kritiske situasjoner utenom arbeidstid.  Pris for utrykking utenom vanlig arbeidstid er ca. kr. 3 800,- som inkluderer inntil 1 times arbeid.  Selvforskyldte skader må dekkes av beboer selv.

Beboere kan også kontakte GHS på dagtid for service og reparasjoner, men da skal det vanlige telefonnummer til GHS benyttes: 22803890.

 

*Denne informasjonen kommer også til å bli sendt ut i rundskriv til alle*


Orremyr Borettslag
Styret

 

 

 

 You are at: