Orremyr borettslag
Orremyr brl
Romsås
Navigering

Endring i fakturautsendelse for felleskostnader høst 2016

Fra OBOS har vi fått følgende beskjed om endring av rutinene for utsende av husleileblankettene våre. Dette gjelder alle borettslag som har OBOS som forettningsfører:

 

Endring i fakturautsendelse for felleskostnader høst 2016

  • OBOS vil fra høsten 2016 innføre månedlig fakturautsendelse av felleskostnader. Dette vil gi mer fleksibilitet for boligselskapene når det gjelder endringer i felleskostnader, avregninger og eventuelle korrigeringer.
  • For dem som har valgt elektroniske betalingskanaler som AvtaleGiro og/eller eFaktura vil dette ikke ha noen betydning.
  • Eiere som fremdeles mottar papirfaktura vil få tilsendt en faktura for en måned av gangen. Ved produksjon av månedlige fakturaer blir det innført fakturagebyr pålydende 28 kroner. Dersom eierne oppretter AvtaleGiro og/eller eFaktura vil de unngå gebyret.
  • De som blir berørt vil i forkant bli varslet via fakturaene sine, samt at endringen vil bli omtalt i OBOS bladet.
  • Vi vil samtidig oppfordre dere i styret til å anbefale eierne bruk av eFaktura/AvtaleGiro via styrets egne informasjonskanaler.
  • Portobelastningen i boligselskapet knyttet til fakturaproduksjon av felleskostnader, vil bortfalle når den nye ordningen trer i kraft.
  • De med kvartalsvis innkrevning vil fortsatt få fire fakturaer i året.

Totalrehabilitering av våtrom i Orremyr vedtatt

Etter en spennende ekstraordinær generalforsamling den 11 mai 2016 vedtok denne med over 2/3 flertal at Orremyr borettslag skal total rehabilitere sine våtrom (Obos Prosjekt's alternativ 1 og alternativ 2).

 

Denne ekstraordinære generalforsamlingen ga også med nesten 100% støtte til finansiering av overnevnte tiltak.

 

Mer informasjon kommer seinere. 
Dette er ikke noe referat.
Kopi av protokollen blir utlevert til samtlige andelseiere seinere.

 

Styret

Husk ekstraordinær generalforsamling den 11 mai 2016

Vi minner om den ekstraordinære generalforsamlingen den 11 mai 2016 på Tiurleiken skole, klokken 19.00 vedrørende Orremyrs våtrom prosjekt.

 

Styret

 

 You are at: