Orremyr borettslag
Orremyr brl
Romsås
Navigering

Kortfattet referat fra beboermøte den 27 april 2016

Referat fra beboermøte nr. 2 på Tiurleiken skole, onsdag den 27 april 2016 vedrørende Orremyrs våtroms- prosjekt.

 

Tilstede var ca. 150 personer og møtet ble avsluttet etter ca. 3 timer.
Noen av forholdene som ble tatt opp var:

  • Veggløsning : Det ble lagt frem en helt ny skisse over veggen mellom bad og vaskerom i 3-, 4,- og 5-romsleilighetene. Beboere kan før byggestart selv velge hvor lang denne veggen skal være. Det vil si, beboeren kan velge å ha ingen vegg, halv vegg eller en hel vegg uten noe pristillegg. Denne veggen vil bli flislagt på linje med de andre veggene. Dette løser problemet for de som har stengt igjen døren mellom vaskerommet og kjøkkenet, og for de som av annen grunn ønsker en «åpen løsning». Her har styret og Obos prosjekt arbeidet iherdig den siste tiden for å finne en god teknisk løsning.
  • Varmvannsberder : Vedrørende varmvannsbereder. Mange uttrykte bekymring for både gamle og nye bredere i borettslaget vårt. Etter samtaler mellom Obos Prosjekt og styret har styret nå valgt å kunne tilby alle som han nye bredere en slags «spare- varmvannsbereder» løsning. Det vil si. Da vil de som nylig har installert bereder kunne beholde denne mot en kompensasjon fra borettslaget, på samme måte som sparebad og «refusjons-bad». Dette stiller styret seg bak, da det er tull å bytte ut f.eks. en 2 år gammel varmvannsbereder. Dette vil løse de fleste betenkeligheter og problemstillinger vedørende varmvannsbereder i borettslaget. Det understrekes at originale 40-års-gamle beredere vil bli koblet ned og nye installert i vaskerom i 3-4-5-roms leilighetene. Så det ikke misforstås noe her.
  • Klassifisering : Ved en full rehabilitering av våre våtrom, vil Orremyr få høyeste klassifiseringsgrad i en ny våtroms-norm som allerede noen eiendomsmeglere har begynt å bruke, og som markedet kommer å gå over til. I og med (som tidligere nevnt) har plan og bygningsetaten i Oslo Kommune ikke mottatt noen oppussings-saker fra Orremyr vedrørende våtrom de siste 10 årene. Så det vil være en stor mulighet for at samtlige våtrom på Orremyr vil bli klassifisert lavest, og dette kan igjen påvirke verdien på våre leiligheter i Orremyr negativt, hvis i ikke går for denne rehabiliteringen.
  • Helhetlig gjennomføring : En beboer uttrykte også at det er svært viktig at vi utfører et helthetlig vedlikehold av våre rør og bad, slik at disse tilfredsstiller alle nåværende krav og regler. Dette stilte styret og de fleste andre tilstedeværende seg meget positive til, ved å gi ham en god applaus.

Hele referatet blir også delt ut til alle beboerne mandag den 2 mai i postkassen.

DETTE ER KUN NOEN AV FORHOLDENE SOM BLE TATT OPP.
For å lese hele referatet, trykk på linken under (PDF)
http://www.orremyr.no/dokumenter/referat_og_info_fra_27april2016.pdf

 

Innkalling til beboermøte, den 27 april 2016. kl. 18.00

Det innkalles til nytt beboermøte på Tiurleiken skole, 27 april kl 18.00 2016 vedrørende våtroms forprosjektet til Orremyr borettslag.

- OBOS Prosjekt vil legge frem en revidert skisse over forprosjekt våtrom, etter ønske fra forrige beboermøte.

 

Etter siste beboermøte kom det frem at det var behov for et ytterligere beboermøte vedrørende forprosjektet våtrom.

 

En del ble forklart i det kortfattede referatet datert den 7. april fra styret. Her kommenterer også styret noen forslag til forbedringer etter innspill både fra dette beboermøtet og beboeres tilbakemeldinger til styret.

 

Styret ser at innkallingen til første beboermøte ikke var så informativ som ønsket. En del enkle og klare ting ble ikke forklart i forkant, mens tekniske løsninger var overrepresentert og lite leservennlig. Vi merket oss at noen beboere trodde det skulle være avstemming på dette møtet. Det vil ikke være avstemming på beboermøtene, det vil skje på ekstraordinær generalforsamling. Innkalling til denne kommer separat.

 

Dette er kun et forprosjekt hvor vi kartlegger behovet og hører hva beboerne sier. Obos Prosjekt som har nødvendig kompetanse ble bedt om å lage en tilstandsanalyse over våre rør og avløp. De har konkludert med behov for en rehabilitering av våre bad og vaskerom.

 

Obos Prosjekt har gitt oss en omfattende analyse over behov og tiltak. Styret stiller seg klart bak dette behovet, skissert under «alternativ 1» og eventuelt «alternativ 2» i forprosjektet. Ytterligere tiltak blir etter styrets mening for dyrt. Vi må tenkte på det aller viktigste som er å renovere rør og avløp som ifølge Obos Prosjekt gir et behov for å rehabilitere våre våtrom.

 

Dette er en lang prosess og borettslaget vil nærme seg 50 år når alt er ferdig.

Som nevnt ovenfor vil det bli en ekstraordinær generalforsamling om denne saken, hvor vi må ta stilling til/stemme over «grunnpakken», eller rettere sagt «alternativ 1». Dette er det aller viktigste. «Alternativ 1» krever simpelt flertall på ekstraordinær generalforsamling. Det betyr at 51% av stemmene må si «ja» til «alternativ 1» hvis dette prosjektet skal realiseres.

 

Hvis en ekstraordinær generalforsamling gir flertall for «alternativ 1», vil det stemmes over «alternativ 2» som er et tillegg med baderomsinteriør og ny vask på vaskerommet. 

«Alternativ 2» krever 2/3 flertall for å bli gjennomført.  Hvis «alternativ 2» ikke får flertall, vil styret og Obos Prosjekt igangsette kun «alternativ 1». 

 

Hel eller halv-vegg? 
Obos Prosjekt prøver å finne en alternativ løsning etter ønske fra beboermøtet 4. april vedrørende «veggen» mellom bad og vaskerom. 
Denne veggen har ikke noe interiørmessig over seg, men bygges for at nye rør må legges i denne for å tilfredsstille dagens forskrifter som sier at nye rør ikke lenger kan støpes ned i betong.  Dette gjelder nytt rør for regnvann fra takene, nytt kloakkrør og nytt stigerør til kaldt vann. Det vegghengte toalettet må være i tilknytning til denne veggen – uansett hvor veggen blir plassert.  Veggen isoleres og skal ha kontrolluke til inspeksjon. 

 

Hvis Obos Prosjekt mener det er mulig å ha 2 veggløsninger kan det eventuelt bli en avstemming over dette også på den ekstraordinære generalforsamlingen. 

Det er ingen tvil om at alderen og tilstandsrapporten tilsier at det er et stort behov for denne rehabiliteringen av våtrommene.

Styrets ønske er at beboerne skal bli fornøyde med den løsningen som velges, men ser at det ikke er mulig å tilfredsstille alle.  


Styret

20. april 2016

 


PS: Det vil bli anledning for de som ønsker det å stille spørsmål vedrørende prosjektet. Beboere kan sette seg på liste på dette beboermøtet og få maks 3 minutter hver. DS.

Reparasjoner i garasjegulvet 2 etasje

Styret har vedtatt å reparere skader på garasjegulv i 2 etasje. Det er satt av penger på årets budsjett til dette. Firmaet Consolvo har vunnet dette anbudet. Informasjon nærmere om oppstart vil komme, så fort vi veit dette.

 

Vi veit dette skaper en del parkeringsproblemer da hele 2 etasje må være tom når disse reparasjonsarbeidene pågår. Men dette er noe som må gjøres. Mer informasjon kommer seinere.

 

 You are at: