Orremyr borettslag
Orremyr brl
Romsås
Navigering

Innkalling til beboermøte - våtrom

Det innkalles til beboermøte - informasjonsmøte vedrørende forprosjekt våtrom - Orremyr borettslag.

 

Mandag 4 april på Tiurleiken Skole, klokken 18.00

 

I forbindelse med dette møte så er også styrerommet stengt denne mandagen, til informasjon !

 

I uke 12 vil papirer vedrørende innkalling til informasjonsmøte om våtromsrehabilitering bli sendt ut til alle. Skulle du av en eller annen grunn ikke motta eller ha mulighet til å motta dette, har vi lagt ut en pdf-utgave av denne innkallingen her :

http://www.orremyr.no/dokumenter/innkalling_infom_20160404.pdf

 

Styret

Utbedring av garasjegulv i 2 etasje

Styret arbeider nå med en anbudsrunde vedrørende utbedring av skader og reparasjoner i gulvet i 2 etasje i garasjeanlegget vårt.

 

Befaring har funnet sted og styret ønsker at dette arbeidet skal utføres i sommerhalvåret. Vi kommer tilbake med mer info straks avtale og tidspunkt er fastlagt.

 

Styret

Forprosjekt våtrom

Orremyr borettslag er i dag nesten 44 år gammelt og har ikke utført noen utskifting av nedstøpte avløpsrør e.l. i denne perioden.

Styret har også de siste årene fått beskjed fra forsikringsselskapene om at samtlige følgeskader som oppstår grunnet at vi ikke har utført noen våtromsrehabilitering og ikke har «tette» gulv vil ikke bli dekket av forsikringsselskap.

 

Grunnet forholdene over og stadig økende antall skader og følgeskader på grunn av gamle nedstøpte rør og utette gulv, gikk styret i fjor i gang med å starte et forprosjekt vedrørende dette. Samtidig innhentet vi en komplett tilstandsanalyse. Et av styrets viktigste oppgaver er å ivareta vår bygningsmasse. Styret har må mottatt en komplett rapport over tilstanden. Obos Prosjekt og styret anbefaler på det sterkeste at vi nå oppgraderer våre rør og avløp.

 

Total rehabilitering av våre våtrom
Grunnet at rør må skiftes ut, vil dette medføre et behov for å rehabilitere bad og vaskerom. Den foreslåtte løsningen i forprosjektet er selvfølgelig ikke den helt endelige, men her er en del av hva prosjektet foreslår:

 • Det etableres nye avløpsrør utenfor støpte/bærende konstruksjoner.
 • Det etableres nye sluk i gulv.
 • Det etableres nye avløpsrør for takvann/overvann fra tak.
 • Alle rør for kalt og varmt forbruksvann skiftes.
 • Det monteres nye stoppekraner for kaldt- og varmtvann.
 • Bad og vaskerom rives og bygges opp på nytt som våtrom med membran på gulv og vegger.
 • I alle våtrom legges det nye overflater med keramiske fliser på gulv og vegger.
 • Alt av utstyr og innredning på bad blir de- og remontert såfremt det er i forskriftsmessig stand, med unntak av klosett som leveres nytt, type vegghengt.
 • Det monteres elektrisk gulvvarme (varmekabel) i våtrommene.
 • Elektrisk anlegg til våtrom skiftes ut i et nødvendig omfang. Ikke gjenbruk av kabler.
 • Varmtvannsbredere erstattes med nye som plasseres i våtrom.
 • Det etableres opplegg til vaskemaskin på vaskerom.

Ved en rehabilitering av våtrommene skal andelseier kunne sette sitt personlige preg på badet. Derfor er normal praksis at man fritt kan velge mellom minimum 5 ulike gulv- og veggfliser. Det vil også være mulig å bestille annet utstyr for andelseiers egen regning.

 

Det er svært viktig å forstå alvoret i denne saken at uønskede husleieøkninger kommer til å eskalere i årene som kommer grunnet økende antall vannskader, hvis vi sier nei til dette prosjektet. La oss nå gå sammen om dette løftet, slik at vi kan unngå et fortsatt forfall og med dette oppnå nye rør, bad og vaskerom med garanti. Dette gir oss en trygg og god forutsigbar økonomisk fremtid for Orremyr og den enkelte beboer.

 

Det vil bli innkalt til et informasjonsmøte for alle beboere. Til møtet vil Obos Prosjekt komme og presentere forprosjektet. Det vil selvfølgelig bli anledning til å stille spørsmål i etterkant av presentasjonen.

 

Til info kan ikke styret pr. nå svare på tekniske spørsmål. Det oppfordres derfor at alle som har anledning og interesse av dette, møter til informasjonsmøtet.

 

Informasjonsmøtet vil bli avholdt på Tiurleiken Skole, mandag den 4 april. Kl. 18.00
Mer informasjon om dette beboermøtet vil bli delt ut til samtlige andelseiere, før påsken.

 

Styret

 You are at: