Orremyr borettslag
Orremyr brl
Romsås
Navigering

Informasjonsmøte avholdt den 7 november

Den 7 november ble det avholdt et informasjonsmøte for alle beboere i Odvar Solbergs vei 50 til 38 vedrørende den kommende våtroms-rehabiliteringen vår. Det var 70 andelseiere som stakk innom denne kvelden. Totalt var vi ca. 110 personer på dette møtet.

 

Så fremst vi nå veit blir det ikke levert noe referat fra dette møtet. Vi har også etter dette møtet avholdt et nytt byggemøte med Sans Bygg/Obos prosjekt og gitt beskjed at vi ønsker en form for enkelt referat fra dette/fremtidige informasjonsmøter, slik at saker som blir tatt opp blir lettere behandlet i ettertid – enn at det skal versere om igjen og om igjen på kommende møter. Dette er av almen interesse for alle i borettslaget. Vi har blitt lovet at vi iallfall skal få presentasjonen av Obos prosjekt overlevert oss. Vi legger denne straks ut når vi får denne på hjemmesiden vår.

 

Det ble ikke delt ut noe beboerhefte på dette møtet. Dette blir lagt ut på hjemmesiden vår straks vi får dette og delt ut til de enkelte.

 

STYRET

Innkalling til informasjonsmøte for osv 38-50

INNKALLING TIL INFORMASJONSMØTE I GRORUD SAMFUNNSSHUS DEN 7 NOVEMBER 2017, KLOKKEN 18.00.

 

Det informeres om et viktig informasjonsmøte vedrørende våtrom. Det innkalles til informasjonsmøte for beboere i Odvar Solbergs vei 50,48,46,44,42,40,38 i Grorud Samfunnshus den 7 november 2017, klokken 18.00.

 

Det vil også i skrivende stund bli sendt ut egen innkalling vedrørende dette.

Det er kun plass til beboere i Odvar Solbergs vei 38 til 50 på dette møtet. Resterende beboere i de andre oppgangene vil bli innkalt senere.

 

STYRET

Varsel om husleieøkning på 5 %

Det varsles om en 5 prosent husleieøkning f.o.m. 1 januar 2018.

Denne husleieøkningen er igjen p.g.a. den planlagte våtroms-rehabiliteringen som starter til neste år.

 

STYRET

 You are at: