Orremyr borettslag
Orremyr brl
Romsås
Navigering

Kluss på husleiegiroer

Det har dessverre blitt kluss med husleiegiroene. Styret vedtok i april en 4 % husleieøkning grunnet den kommende våtroms rehabiliteringen som skulle aktiviseres fra 1. juli.

 

Også i våres vedtok styret å fjerne trappevask-posten på husleia, da dette nå går via våre faste regninger vi mottar fra Romsås Vaktmestersentral (Romsås Vaktmestersentral tok i januar over trappevasken som tidligere et privat firma hadde). Vi ba den gang Obos så snart som mulig om å fjerne dette på husleien.

 

Hvorfor dem har valgt å «prøve» gjøre dette samtidig med den planlagte husleieøkningen vår er ukjent for styret. Dette er noe styret ikke har instruert Obos å gjøre samtidig med den planlagte husleieøkningen. Styret har heller ikke bedt Obos om å «omgjøre» dette prosentvis – som dem har valgt.

 

Fra Obos får vi følgende informasjon om dette:

 

Det er ikke mulig å legge inn to leieøkninger på samme måned. Økningen på grunn av innfasingen av renholdskategorien ble lagt inn først, og flere måneder før giroproduksjonen. Derfor måtte vi legge økningen for VVS/våtromsprosjektet i augustkravet.

Vi beklager naturligvis at det oppstod en teknisk feil med opphevelsen av renholdskategorien slik at denne fortsatte sammen med kompensasjonsøkningen av grunnleien.

Dette skjedde imidlertid under selve produksjonen, og kunne ikke rettes før noen andelseiere heldigvis oppdaget og varslet feilen.

Det store flertallet av andelene hos dere benytter autogiro eller e-faktura, og for disse er feilen blitt rettet automatisk før forfallet den 1. juli.
For den lille restgruppen som fremdeles velger papirfaktura, betyr dette at de fikk tilsendt en ny giro med beskjed om å kaste den gamle.

Det fulgte altså informasjon til de med papirfaktura om feilen. De øvrige har ikke hatt faktisk feiltrekk på leien.

Den planlagte husleieøkningen blir derfor i august, og ikke 1. juli, som tidligere planlagt. Vi får håpe Obos gjør dette ryddig og fint nå.

 

STYRET

Tak reparasjoner osv. 14 og osv 40.

Grunnet omfattende problemer med vannlekkasjer fra tak, har styret valgt å prioritere å reparere takene i osv. 14 og osv 40 nå.

 

Arbeidene er bestilt igjennom Obos Prosjekt – dette grunnet tidligere takarbeider for noen år siden ikke gikk som det skulle, noe styret ikke vil la skje en gang til.
Det er i dag altfor tidlig å si når dette arbeidet påbegynnes – styret kommer tilbake med mer info straks vi veit noe mer om denne saken.

Har du problemer med innglassingen på verandaen?

Har du feil eller mangler på innglassingen på verandaen? - så send oss en mail eller fyll ut svarskjemaet vårt nå.

 

Dette gjelder ikke markisene, men alt annet.

 

Styret arbeider nå med å innhente tilbud fra leverandører som kan ta alt av reparasjoner på vår innglassing.

 

Tidligere har vi benyttet ymse firmaer til dette, hvor det har kostet oss store summer bare for bagateller. Grunnet dette trenger styret en oversikt over hvilke leiligheter som har feil eller mangler - før vi kan bestille en samlet ordre på å få rettet dette.

 You are at: