Orremyr borettslag
Orremyr brl
Romsås
Navigering

Våtrom rehabilitering i Orremyr borettslag

På en ekstraordinær generalforsamling i Orremyr borettslag i mai 2016 ble det vedtatt en total rehabilitering av samtlige våtrom i borettslaget vårt. Kontrakt med Sans Bygg som entreprenør ble underskrevet i juni 2017. Vi er nå ferdig med en viktig del for å komme igang med praktisk arbeid og planlegging vedrørende dette.
Det vil si at Sans Bygg er valgt til å være totalentreprenør i dette prosjektet.
Viktig å vite
  • Planlagt oppstart for våtroms rehabiliteringen i leilighetene i Orremyr borettslag er estimert til å være januar 2018.
  • Det vil bli felles varmtvann til alle leilighetene. Det vil installeres individuelle varmtvanns-målere til alle for å sikre at forbruk avregnes rettferdig. Med felles varmtvann forholder også prosjektet seg innenfor kostnadsrammen.
  • Styret har vedtatt å stille grendehuset til disposisjon for beboerne på dagtid f.o.m. januar 2018 og så lenge arbeidene pågår i borettslaget vårt.
  • Prosjektet starter allerede høsten 2017. Med tilrigging, informasjonsmøter, befaringer, bestillingsmøter med entreprenør, oppsett av provisorier og demo-rom.
  • Prosjektet starter i Odvar Solbergs vei 50 og avsluttes i Odvar Solbergs vei 4 tidlig høst 2019.

Orremyr borettslag består av tilsammen 342 leiligheter som skal rehabiliteres. I tillegg skal alle rør byttes i kjellerne. Vi får håpe at når borettslaget feirer 50 år kan vi alle kan se tilbake på et vellykket våtromsprosjekt med fine nye bad og vaskerom i alle leiligheter i Orremyr borettslag.

 You are at: