Orremyr borettslag
Orremyr brl
Romsås
Navigering

Våtrom rehabilitering i Orremyr borettslag


Sist oppdatert den 24 april 2017

På en ekstraordinær generalforsamling i Orremyr borettslag i mai 2016 ble det vedtatt en total rehabilitering av samtlige våtrom med en kostnadsramme på rundt 93 millioner kroner. Styret fikk også godkjenning av den ekstraordinære generalforsamlingen i å ta opp lån på dette beløpet.

Siste nytt
Vi skal prøve å ha en oversikt over siste nytt vedrørende våtromsrehabiliteringen her :
2017 - MAI Orremyr har opprettet byggekomité
2017 - APRIL Rundskriv til alle beboerne april 2017


Viktig å vite
Planlagt oppstart for våtroms rehabiliteringen i Orremyr borettslag er estimert til å starte januar 2018 (+/- 3 måneder). Dette arbeidet er planlagt å ta 2 år (24 måneder fra første til siste leilighet er ferdig). Da vil borettslaget snart være 50 år!

Hva skjedde i 2016
2016 var et veldig aktivt år med mange møter, beboermøter og en ekstraordinær generalforsamling som ga 2/3 flertall for dette prosjektet. Obos prosjekt a/s ble valgt som prosjekt-/ byggeledelse.

Hva skjer i 2017
I januar 2017 ble endelig kontrakt mellom Orremyr borettslag og Obos prosjekt a/s underskrevet.
Borettslaget økte sin husleie med 5 prosent i januar og planlegger å ytterligere øke denne med 5 prosent igjen 1. juli 2017. Det vil derfra bli tatt en ny beregning av de siste prosentene hvor mye dette blir med en planlagt siste husleieøkning januar 2018.

Mange venter uutholdelig nå på hva som skjer. Det skjer veldig mye før noe fysisk arbeid kan igangsettes i de enkelte leilighetene. Året 2017 blir veldig viktig for da skal entreprenør velges og endelige datoer settes og en omfattende befaring i alle leiligheter skal gjennomføres og beboerne skal ta sine valg på utseende til de nye badene og eventuelt tilvalg.

  • Vi må velge entreprenør før styret kan gå ut med ytterligere informasjon og fremdrift. Dette er helt vitalt. Dette arbeidet pågår nå denne våren 2017.
  • Det blir planlagt minst et beboermøte i 2017 vedrørende de endelige bad/- og vaskeroms løsningene og mer omfattende informasjon om hele prosessen. Noe usikkert om dette blir før eller etter sommeren 2017.

Orremyr borettslag består av tilsammen 342 leiligheter som skal rehabiliteres! I tillegg skal alle rør byttes i kjellerne. Det vil si at alt som har med vann og avløp fra husveggen og inn skal byttes!

Vi får håpe at når borettslaget feirer 50 år kan vi alle kan se tilbake på et vellykket våtromsprosjekt med fine nye bad og vaskerom i alle leiligheter i Orremyr borettslag.

OBS/ADVARSEL : ENDRINGER KAN FOREKOMME!
DENNE SIDEN ER UNDER OPPDATERING!
FØLG MED!

 You are at: