Orremyr borettslag
Orremyr brl
Romsås
Navigering

Nøkkelopplysninger

Vår adresse
Orremyr Borettslag
Odvar Solbergs vei 22
0970 Oslo

Faktura adresse
378 Orremyr borettslag v/OBOS
Postboks 6666, St. Olavs plass
0129 Oslo

Vår forretningsfører

Obos
Postboks 6666, St Olavs plass
0129 Oslo
Telefon 22 86 55 00

Vår forvaltningskonsulent i Obos
Nils Ove Stennes
Epost : nils.ove.stennes@obos.no
Telefon 22 86 57 40

Telefon
Styrerommet 22 10 28 91
Faks 22 10 60 63

Vår kontortid
Styrerommet, Odvar Solbergs vei 22. Mandager mellom kl. 18.00 og 19.00.

Bydel
Bydel Grorud

Personvern / Uttalelse om privatliv
Les mer om Orremyr's uttalelser om privatliv
Vår Internettadresse
www.orremyr.no

Vår e-post adresse
styret@orremyr.no

Organisasjons nummer

951.081.450.

Gårds/- og bruksnummer
Gårdsnummer 96 bruksnummer 64 og 65.

Noe mer du lurer på?
Utenom kontortiden er telefonnummert vårt viderekoblet til et styremedlem i tidsrommet 08.00 til 18.00 på hverdager.

I arbeidstiden på hverdager kan du ringe 406 45 826 til styreleder, til nestleder 901 15 293.

E-post styreleder: Morten Sell
E-post nestleder: Morten Steenberg
E-post sekretær: Tone Nordberg

Webdesign
Hjemmesidene er utviklet av Morten Steenberg

Andeler
Orremyr borettslag består av totalt 341 andelseierleiligheter.

Nødtelefoner

Dersom ulykken er ute. Dersom vannet plutselig fosser ut i leiligheten, du står fast i heisen, strømmen er blitt borte, du har låst deg ute. Er dette gode telefonnumre å ha for hånden.
Ved vannlekkasje
Ved akutt vannlekkasje (også utenom vanlig arbeidstid), ring rørlegger, vakttelefon hos Grorud Håndtverk-Service A/S på telefon 96 91 28 56.

Alvorlig feil på det elektrisk anlegget
For kritiske feil eller brann i elektrisk anlegg utenom vanlig arbeidstid, ring elektriker, vakttelefon hos Grorud Håndtverk-Service A/S på telefon 96 62 13 38.

Låsesmed
Ring Access, telefon 22 82 00 50 (døgnservice).

Oppstår vannlekkasje i leiligheten
Ring OBOS, telefon 22 86 55 00 og be om forsikrings avdelingen (dagtid). De vil registrere skaden og gi beskjed til Gjensidige som er vårt forsikringsselskap.

Ved heisstans
Står du fast i heisen, følg instruksjonene inne i heisen.
Ved strømbrudd
Ring Hafslund, telefon 815 30 400.

Spørsmål om strøm
Ring Los på telefon 02 021 (kl. 08.00 til 17.00 på hverdager).

Om tv-kanaler faller ut og om get-boksen ikke virker
Ring GET, Telefon 02 123 (mandag til fredag, kl. 09.00 til 22.00, lørdag kl. 11.00 til 19.00 og søndag kl. 12.00 til 20.00).

Hvis du ikke har løst problemet med nummerere ovenfor

Ring NOKAS ALARM, telefon 815 00 820. Hvis du forsatt har problemer, ringt styret på telefon 22 10 28 91 frem til kl. 18.00 på hverdager eller ring styreleder på mobil 406 45 826 eller nestleder på 901 15 293.
 You are at: